Samen-tegen-corona-paardensport-vlaanderen

Corona maatregelen : update Mei 2020

Samen-tegen-corona-paardensport-vlaanderen

Even was de paardensector heel enthousiast omdat er groen licht gegeven werd door Paardensport Vlaanderen om de coronamaatrdegelen te versoepelen binnen de paardensport nav. de bekendmaking Nationale Veiligheidsraad op 24/04.
Nadien bleek er toch heel wat verwarring te bestaan rond deze laatste info, uiteindelijk kregen we bericht op 06/05 dat er geen activiteiten toegelaten zouden worden tot eind juli.
Ondertussen ligt er een voorstel op tafel om toch een versoepeling toe te laten na 18/05.
Samen met ons kan je vol spanning de stand van zaken volgen op www.paardensport.vlaanderen